07:00

08:00 - התכנסות ורישום

07:50

08:50 - מליאת מרכזית

07:50

דברי פתיחה
פלי הנמר

08:00

דברי פתיחה
ד”ר עדי קפליוק

08:10

ברכות
סולמאן עאמר

08:25

תפיסת מערכות מידע בראשות המקומית
רן קוניק

08:40

החברה לאוטומציה

09:00

חברת מטרופולינט
יוסי אסא

09:20

חידושים טכנולוגיים שיצעידו את הרשויות לעידן הטכנולוגי הבא
מוטי מזרחי

09:35

המוקד העירוני כממשק ללקוח
שחר דורון

09:50

עיר חכמה ובטוחה כשירות
גלי מיכאלי

10:05

עיר חכמה - זווית הראייה של תל-אביב

10:20

ערים בעננים - Smart City
נדב שפיר

10:35

שרת המפות הממשלתי עבור הרשות המוניציפלית
יקי בר לביא

10:50

VMware's SDDC for the Public Sectorcc Sec
אנדריי פרומין

11:05

המודל האסטרטגי - אסטרטגיה מתקדמת למצוינות בשלטון המקומי
מלי ביצור פרנס

11:20

רשת תקשורת עירונית חזקה כפלטפורמה לעיר חכמה

11:35

שירותים עירוניים ללא הפסקה
אורי שמשוני

11:50

מבצע "צוק איתן" בראיית סייבר מקומי

12:05

חינוך מתוקשב בשלטון המקומי

12:20

כיצד תופסים ראשי הערים החדשים את מערכות המידע

12:35

מערכות מידע חדשניות בחינוך
יובב יהב

12:50

תשתיות עיר חכמה

13:05

כיצד הטכנולוגיה מסייעת ליישום תפיסת ערים חכמות בעולם?
אורי בן ארי

13:20

היערכות לתיקון חוק הבנייה והתכנון - ההיבט של מערכות מידע
רונן שעל

13:35

14:35 - ארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu